Norma       ČSN/EN/DIN       IEC 
Všeobecné požadavky   ČSN EN 60 034-1   IEC 34-1
Točivé elektrické stroje        
         
Montážní rozměry a přiřazení   DIN 42 673   IEC 72 (mont. rozměry)
výkonů u IM B3        
         
Montážní rozměry a přiřazení   DIN 42 677   IEC 72 (mont. rozměry)
výkonů u IM B3        
         
Rozběhové vlastnosti   ČSN EN 60 034-12   IEC 34-12
Točivé elektrické stroje        
         
Označování svorek a směr otáčení   ČSN 35 0000-8   IEC 34-8
Točivé elektrické stroje        
         
Označování tvarů   ČSN EN 60 034-7   IEC 34-7
         
Závitové otvory pro   ČSN 014035    
přívody ve svork. skříni        
         
Vestavěná tepelná ochrana   ČSN IEC 34-11   IEC 34-11
         
Mezní hodnoty hluku   ČSN EN 60 034-9   IEC 34-9
Točivé elektrické stroje        
         
Jmenovité napětí   ČSN IEC 38   IEC 38
         
Druhy chlazení   ČSN EN 60 034-6   IEC 34-6
Točivé elektrické stroje        
         
Mechanické kmitání   ČSN EN 60 034-14   IEC 34-14
Točivé elektrické stroje        
         
Krytí   ČSN EN 60 034-5   IEC 34-5
Točivé elektrické stroje        
         
Válcové konce hřídelů   EN 50 347    
Točivé elektrické stroje